IN MEMORIUM | 2003

MYRTLE LEON  (COFFMAN) STOCKTON, née WHEELER

1911 – 2003